கார்பைடு எண்ட் மில்

குறுகிய விளக்கம்:

டங்க்ஸ்டன் கார்பைடு காலியாக உற்பத்தி செய்வதில் எங்கள் வருட அனுபவத்தின் அடிப்படையில், முடிக்கப்பட்ட கார்பைடு முனை ஆலைகளை உருவாக்க நாங்கள் ஒரு உற்பத்தி வரிசையை புதிதாக நிறுவினோம். எங்கள் கார்பைடு பொருட்களின் தரத்தை எளிதாக சோதித்து மேம்படுத்தவும், இந்த சேவை தேவைப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எந்திரத்தை வழங்கவும்.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

டங்க்ஸ்டன் கார்பைடு காலியாக உற்பத்தி செய்வதில் எங்கள் வருட அனுபவத்தின் அடிப்படையில், முடிக்கப்பட்ட கார்பைடு முனை ஆலைகளை உருவாக்க நாங்கள் ஒரு உற்பத்தி வரிசையை புதிதாக நிறுவினோம். எங்கள் கார்பைடு பொருட்களின் தரத்தை எளிதாக சோதித்து மேம்படுத்தவும், இந்த சேவை தேவைப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எந்திரத்தை வழங்கவும்.

iconநிலையான பொதுவான அளவு விவரம்

பந்து முடிவு (தரநிலை) அளவு விவர விவரக்குறிப்பு (விட்டம்*புல்லாங்குழல் நீளம்*ஒட்டுமொத்த நீளம்*புல்லாங்குழல்*ஷங்க் டியா.) ஷங்கே புல்லாங்குழல்
டி 1*50 SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
D2*50 SR1x6x50x2Fxd3 3 2
D3*50 SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
டி 4*50 SR2x8x50x2Fxd4 4 2
D5*50 SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
D6*50 SR3x12x50x2Fxd6 6 2
D8*60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
டி 10*75 SR5x20x75x2Fxd10 10 2
டி 12*75 SR6x24x75x2Fxd12 12 2
டி 14*75 SR7x30x100x2Fxd14 14 2
டி 16*100 SR8x32x100x2Fxd16 16 2
டி 18*100 SR9x36x100x2Fxd18 18 2
டி 20*100 SR10x40x100x2Fxd20 20 2
பந்து முனை (நீண்ட கக்கிங் நீளம்) அளவு விவர விவரக்குறிப்பு (விட்டம்*புல்லாங்குழல் நீளம்*ஒட்டுமொத்த நீளம்*புல்லாங்குழல்*ஷங்க் டியா.) ஷங்கே புல்லாங்குழல்
டி 1*75 SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
டி 2*75 SR1x6x75x2Fxd3 3 2
டி 3*75 SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
டி 4*75 SR2x8x75x2Fxd4 4 2
D5*75 SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
D6*75 SR3x12x75x2Fxd6 6 2
டி 8*75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
டி 10*100 SR5x20x100x2Fxd10 10 2
டி 12*100 SR6x24x100x2Fxd12 12 2
D14*150 SR7x30x150x2Fxd14 14 2
D16*150 SR8x32x150x2Fxd16 16 2
டி 18*150 SR9x36x150x2Fxd18 18 2
டி 20*150 SR10x40x150x2Fxd20 20 2
பந்து முடிவு (தரநிலை) அளவு விவர விவரக்குறிப்பு (விட்டம்*புல்லாங்குழல் நீளம்*ஒட்டுமொத்த நீளம்*புல்லாங்குழல்*ஷங்க் டியா.) ஷங்கே புல்லாங்குழல்
டி 1*50 D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D2*50 D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
D3*50 D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
டி 4*50 D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5*50 D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6*50 D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
D8*60 D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
டி 10*75 D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
டி 12*75 D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
டி 14*100 D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
டி 16*100 D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
டி 18*100 D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
டி 20*100 D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
பந்து முனை (நீண்ட வெட்டு நீளம்) அளவு விவர விவரக்குறிப்பு (விட்டம்*புல்லாங்குழல் நீளம்*ஒட்டுமொத்த நீளம்*புல்லாங்குழல்*ஷங்க் டியா.) ஷங்கே புல்லாங்குழல்
டி 1*75 D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
டி 2*75 D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
டி 3*75 D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
டி 4*75 D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
D5*75 D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
D6*75 D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
டி 8*75 D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
டி 10*100 D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
டி 12*100 D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14*150 D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16*150 D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
டி 18*150 D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
டி 20*150 D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • முந்தைய:
  • அடுத்தது:

  • தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்